Menu
Košík

Balík na poštu + BalíkoBOX

Balík na poštu + BalíkoBOX
Balík na poštu + BalíkoBOX
0,00€

Dostupné možnosti

Modul dopravy vyráta cenu prepravy na základe hmotnosti tovaru a obalu, prípadne poistné podľa hodnoty košíka. Všetky doplnkové služby ako dobierka, poistenie, krehké atď sa aktivujú/deaktivujú v administrácii. Modul slúži pre určenie ceny prepravy v rámci SR a ČR, Európskych krajín (EÚ + ďalšie, spolu cca 48 krajín) a ostatných krajín (172). Tarify prepravného nie sú sťahované z webu slovenskej pošty ale sú priamo uložené na Vašom servery s možnosťou úpravy. Východzie nastavenie je s aktuálnymi cenami (*01/17). Pre správy výpočet hmotnosti je k dispozícii pole pre váhu Vášho obalového materiálu. V ponuke je tiež možnosť dopravy zadarmo podľa voliteľne nastavenej ceny. Doplnkové služby ako neskladné, krehké, doručenka, do vlastných rúk, poistenie, dobierka sa v rámci EÚ a sveta zarátajú len v prípade, ak si tieto služby povolíte, a najmä ak to SP pre danú krajinu umožňuje.

Modul platby (dobierka) sa zobrazí len v prípade zvolenia dopravy z ponuky Slovenskej pošty a to len vtedy, ak pre túto dopravu bola dobierka povolená. Modul platby je voliteľný a v prípade jeho deaktivácie, ak je služba dobierka v module dopravy povolená, započítava sa do ceny za prepravu.

Ukážka  Administrácie
Modul môžete otestovať v E-shope

prístup do admin rozhrania
user: demo
pass: demo

účet s prednastavenými adresami
email: demo@demo.sk
pass: demo