Menu
Košík

Individuálna výpomoc

Individuálna výpomoc
Individuálna výpomoc
18,00€
25 alebo viac 15,00€

Pre jednorázové, alebo krátkodobé projekty dávam pevne stanovenú cenu spolu s termínom dodania. Tento proces vyplýva z mojej dlhodobej skúsenosti ako obojstranne najlepšie riešenie. Prináša to pre Vás finančnú istotu a pre mňa flexibilitu kedy nemusím riešiť dilemu vykazovania času ktorý ste si nevyžiadali, ale ja ho musím stráviť (štúdium starého kódu, investigatíva, debuging, administratíva a podobne).

Práce na hodinovú sadzbu preferujem pri spolupráci s agentúrou, ktorá sa mi zaviaže dodať pravidelne práce v dohodnutom objeme a podkladmi ako pre interného zamestnanca. V takomto prípade je moja hodinová sadzba od 15€ za hodinu pri objeme prác minimálne 25 hodín týždenne.